Visa đi Thụy Điển

THỦ TỤC XIN VISA THỤY ĐIỂN

THỦ TỤC XIN VISA THỤY ĐIỂN

Các loại thủ tục xin visa Thụy Điển   1. Visa Du lịch Thụy Điển :   2 đơn xin thị thực ( theo mẫu) 2 ảnh mới nhất 4 cm x 6 cm Hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 …

Mã: VS01Q41
Xem thêm