Đại học ngôn ngữ bắc kinh

       Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh là trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trường được đặt ở khu trung tâm công nghệ cao Trung Quan Thôn với diện tích xây dựng gần 60000m2, trang thiết bị giảng dạy tiên tiến, giao thông thuận tiện, điều kiện sinh hoạt và học tập tiện nghi, yên tĩnh,thoải mái.

     Trường được thành lập vào năm 1962. Tháng 6 năm 1964 trường có tên là Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, tháng 6 năm 1996 trường đổi tên là Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh, đến năm 2002 trường đơn giản tên gọi thành Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (viết tắt là Bắc Ngữ).

Bắc Ngữ là trường Đại học có tính quốc tế và là trường đại học duy nhất tại Trung Quốc dùng Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế; tiến hành đào tạo tiếng Hán và văn hóa Trung Hoa cho các lưu học sinh đến Trung Quốc học tập, thường được gọi là “Tiểu Liên Hợp Quốc”.Hiện nay, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh trở thành một bầu trời xanh cho những nghiên cứu văn hóa và nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, đồng thời cũng là nơi đào tạo các nhân tài cao cấp liên quan đến các công việc có tính hướng ngoại của Trung Quốc.

Bài viết trước đó Đại học kỹ thuật bắc kinh
Bài viết sau đó Đại học Bắc Kinh